FINANČNÝ MANAŽMENT

Máme dlhoročné skúsenosti s finančným a procesným poradenstvom pre malé a stredné podniky v oblasti spravovania účtov, kontrolingu, analýzy, plánovania, nastavovania a optimalizácie procesov. Zameriavame sa v prvom rade na nárast ziskovosti a zvyšovanie efektívnosti procesov. Zabezpečujeme plánovanie a dlhodobý manažment cash-flow, optimalizáciu nákladov ako aj manažment dlhu. Pri väčších projektoch sprostredkovávame pre svojich klientov služby renomovaných firiem v oblasti účtovníctva, daní, auditu, informačných a komunikačných technológií a právnych služieb.