HODNOTY

Naše hodnoty nás usmerňujú v tom, čo robíme, ako sa rozhodujeme a ako konáme. Sme tím ľudí, ktorý má za sebou rôzne skúsenosti z rôznych odvetví. To čo nás spája je zdieľanie, chápanie a dodržiavanie rovnakých hodnôt, tak dôležité pre náš úspech v budúcnosti.

  • 1. Integrita – hlavnými piliermi našej osobnej a profesionálnej integrity sú slušnosť, čestnosť a dôvera
  • 2. Kompetencia – naše znalosti zdieľame s našimi klientami tak, aby sme im priniesli pridanú hodnotu, zlepšili ich biznis.
  • 3. Rešpekt – našich klientov si vážime a jednáme s nimi s rešpektom, otvorene a zdvorilo
  • 4. Zodpovednosť - sme zodpovední za splnenie záväzkov voči našim klientom v dohodnutom čase a požadovanej kvalite