SLUŽBY

Firmám, ktoré nemajú vlastný obchodný tím resp. potrebujú zmenu ich súčasného komerčného modelu ponúkame kompletné obchodné zastúpenie.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s uvádzaním firiem na trh. Od založenia pobočky, cez výber zamestnancov, nastavenie procesov, stanovenie stratégie až po ...

Ponúkame komplexný model strategického manažmentu firmy. Definujeme strategický rámec spoločnosti, jej misiu, víziu a generickú konkurenčnú stratégiu.

Úspešné spoločnosti spájajú svoj trvale udržateľný úspech s potrebou trvalého zlepšovania a rozvoja svojich spolupracovníkov.

Máme dlhoročné skúsenosti s finančným a procesným poradenstvom pre malé a stredné podniky v oblasti spravovania účtov, kontrolingu, analýzy, plánovania, nastavovania a optimalizácie procesov.

Firmám, ktoré majú potrebu zmeny z rôznych dôvodov (optimalizácia procesov, zníženie nákladov, zosúladenie firemnej kultúry s obchodnou stratégiou, zmena manažérskeho správania...)