START UP MANAŽMENT

Máme niekoľkoročné skúsenosti s uvádzaním firiem na trh. Od založenia pobočky, cez výber zamestnancov, nastavenie procesov, stanovenie stratégie až po implementáciu a reporting výsledkov. Sme nadšencami produktov alebo služieb, ktoré sú výsledkom realizácie stratégie modrého oceánu. Ponúkame dlhoročné osobné kontakty a vzťahy s relevantnými hráčmi na modernom a tradičnom trhu v regióne CE.